ontwerp

gaandeweg groeit het concept uit tot een definitief ontwerp

in alle stadia van deze ontwikkeling moet er zorgvuldig op worden toegezien dat het gekozen concept blijft prevaleren: dit moet immers waarborgen dat aan alle wensen van de opdrachtgever alsmede aan de overige geformuleerde randvoorwaarden blijft worden voldaan

In deze fase moeten er voortdurende keuzes worden gemaakt met betrekking tot zowel de integratie van de bouwkundige draagstructuur en de technische installaties in het ontwerp, alsook de materialisering en detaillering. Het concept dient daarbij telkens als leidraad, opdat het beoogde hoge kwaliteitsniveau zowel in functionele als culturele zin kan worden behaald. Een consistente uitwerking van het concept garandeert bovendien een bouwtechnisch goed bouwbaar project, realiseerbaar binnen de beschikbare financiƫle kaders

New Comment