context

de ruimtelijke context

de tweeledige relatie die het gebouw met zijn omgeving aan gaat is van wezenlijk belang voor het ontwerp. Wat betekent de omgeving voor het gebouw, en welke invloed kan het gebouw op zijn beurt op de omgeving uitoefenen ?

in cultureel-maatschappelijke zin is het de taak van de architect om met zijn ontwerp bij te dragen aan een ruimtelijke kwaliteitsverhoging van de locatie. Soms terughoudend en bescheiden, soms opvallend, op de voorgrond tredend als een ‘landmark’ in de stedelijke context

New Comment