concept

de architect begint als hij gaat ontwerpen nooit met een onbeschreven blad. Altijd is er een kader van randvoorwaarden waarmee hij rekening moet houden en zijn er specifieke problemen die om een oplossing vragen

naast de eisen en wensen van de opdrachtgever bepalen de gegevenheden van de locatie, de regelgeving en de budgettaire beperkingen de ruimte waarbinnen de architect opereert. Met zijn creativiteit, kennis en kunde komt hij tot een ruimtelijk concept, de ‘oplossing’ waarin rekening is gehouden met de hierboven geschetste begrenzingen

in het concept komt de meerwaarde reeds tot uitdrukking. Enerzijds in de vorm van praktische oplossingen, zoals plattegronden of uitgekiende ontsluitingsprincipes, anderzijds in sfeerbepalende ruimtelijke kwaliteiten. Aspecten als licht, donker, kleur, open, gesloten, hoog en laag spelen hier een rol; soms ligt de meerwaarde in de gevonden goede balans, in andere gevallen juist in extremen

New Comment